Serdecznie zapraszam w październiku do Warszawy na wystawę moich ikon pt.

GDZIE JESTEŚ?

„GDZIE JESTEŚ?
Pan Bóg pierwszy doświadcza braku bliskości człowieka. Pierwszy wybiega. Pierwszy wypatruje. Jego ojcowskie przyzywanie rozlega się jeszcze w Raju. Zaraz po dziele stworzenia. Na kartach Starego i Nowego Testamentu wybrzmiewa jak refren w napisanych Księgach. Głośne, bolesne, pełne rozżalenia GDZIE JESTEŚ?
I słychać je wciąż.
Tęskne nawoływania.
Wzajemną tęsknotę stworzenia i Stwórcy usłyszeć możemy w prezentowanych na wystawie dziełach. Maluje się w prostocie przemedytowanych obrazów. W gestach biblijnych postaci. Brzmi i grzmi w ciszy i ekspresji kolorów. Krzyczy światło rozrywające ciemność tła stworzonych wizerunków. GDZIE JESTEŚ?
Przedstawione ikony są moim wołaniem by być bliżej. To zaproszenie do wzajemnego odnajdywania się, do bliskości z Ojcem, który nieustannie nas szuka.
„GDZIE JESTEŚ?” /Rdz 3.9/ woła Bóg zatroskany o człowieka już u początku świata.
„dlaczego płaczesz? Kogo szukasz?” /J.20,13/ desperacja rozpaczliwie lamentującej Marii Magdaleny przy grobie Chrystusa.
-GDZIE JESTEŚ?”

Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A, Galeria Krużganek
Ekspozycja: 1.10 – 3.11.2022 , codziennie w godz. 8 – 20

wstęp wolny,

Wernisaż: 01.10.2022 godz. 17:00,

obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie www.dobremiejsce.org