Wystawa „Sacrum – ikona – abstrakcja. Wokół Jerzego Nowosielskiego” zaplanowana została z myślą o 2023 roku, którego patronem jest postać wybitnego polskiego malarza i teologa, odnowiciela współczesnej sztuki sakralnej, profesora krakowskiej ASP – Jerzego Nowosielskiego. Wystawa zakłada ukazanie wyboru jego prac oraz twórczości kilkunastu innych artystów, którzy kontynuują kierunek wyznaczony przez spuściznę twórczą i myślową Nowosielskiego.

Wśród zaproszonych twórców znajdą się bezpośredni uczniowie Profesora: Paweł Dutkiewicz, Krzysztof Klimek, Władysław Podrazik, wszyscy reprezentujący nurt abstrakcji metafizycznej. Ponadto udział w ekspozycji zaproponujemy malarzom, dla których sztuka Nowosielskiego stanowi istotny punkt odniesienia. Są to: przedstawiciel starszego pokolenia: prof. Tadeusz G. Wiktor z jego abstrakcyjnym cyklem „Ikony” oraz reprezentanci młodszej generacji, pochodzący z Polski i Ukrainy, uprawiający sztukę ikony, źródłowo czerpiącą z tradycji prawosławia: Greta Leśko, Anna Kopeć-Gibas, Danylo Movchan, Paulina Krajewska. Ponadto abstrakcje Agnieszki Tes, malarsko- rzeźbiarskie abstrakcyjne prace polsko-litewskiego twórcy Krzysztofa Sokolovskiego i pokrewną im twórczość Joanny Mazuś, a także dwie prace Leona Tarasewicza. Nadrzędną ideą wystawy jest ukazanie współczesnych inspiracji Nowosielskim, pokazanie, iż dorobek tego wybitnego krakowskiego twórcy wpłynął na szczególną świadomość sacrum w sztuce obecnej doby.
Obok obrazów sztalugowych w technice oleju i akrylu, prezentujemy ikony na desce , akwarele oraz oryginalne prace w technice polichromii na rzeźbionej desce, a także obiekty-instalacje.

Wystawa ma za zadanie uwidocznić żywotność recepcji dzieła i myśli Jerzego Nowosielskiego, uwydatnić swoistą kontynuację jego sposobu myślenia o sztuce wśród przedstawicieli kilku pokoleń. Zamysł ekspozycji budowany jest wokół dwóch osi ikona – abstrakcja spiętych wspólną klamrą jaką jest sacrum.

 

IMO Stary Sącz lato 2023