Dziś Niedziela Miłosierdzia.

Dziś szczególnie, bo tak naprawdę nie tylko dziś  – Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych.

„błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”

 

Św. Tomasz.
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. / J 20, 26 /
tempera na desce, 25 x 35 cm 2019 r.