Lwów październik 2017 / Warszawa luty 2018 / Mińsk kwiecień 2018

Wystawa poplenerowa Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisania w Nowicy.

Tematem Warsztatów było Przebóstwione Ciało … Wcielenie – przekazanie obrazu Boga niewidzialnego, nie poprzez realistyczne odwzorowywanie rzeczywistości lecz poszukiwanie sensów.

Jak wiarygodnie przedstawić Bożą obecność przy pomocy „narzędzi” malarskich? Czy skodyfikowany język przekazu ikonograficznego jest nadal językiem właściwym tzn. zrozumiałym przez współcześnie żyjących? Czy i gdzie jest granica poszukiwań ikonografa dla wyrażenia Wcielenia? To tylko kilka z pytań na które szukaliśmy odpowiedzi. Powstałe w trakcie pleneru prace były prezentowane na wystawach w Krynicy, Lwowie, Rzeszowie. Warszawie i Mińsku.