Zwiastowanie.

Oto ja służebnica Pańska niech mi się stanie według twego słowa! /Łk 1.38/

 

tempera na desce, 25 x 35 cm

2016 r.

{ikona w kolekcji prywatnej}