Ucieczka do Egiptu.

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię,
do miejsca które ci wyznaczyłem. /Wyj 23.20/

 

2015 r.

{ikona w kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie}