Św. Józef.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim / Łk 2,39/

 

tempera na desce, 25 x 35 cm

2014 r.

{ikona w kolekcji prywatnej}