Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na oślątku, źrebięciu oślicy. /Za 9.9/

 

tempera na desce, 25 x 35 cm

2014 r.