Mojżesz.

Zdejm sandały z nóg, miejsce na którym stoisz jest ziemią świętą /Wj 3,5/

 

tempera na desce, 25 x 35 cm

2017 r.