Maryja. Matka Słowa.

 

tempera na desce, 25 x 35 cm

2020 r.