Maryja Matka Dobrej Rady.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. /Łk 2,20/ 

 

tempera na desce, 25 x 35 cm

2018 r.