i … uczeń wziął Ją do siebie. /J 19,27/

 

tempera na desce, 25 x 35 cm

2016 r.